Polisens volontärer

Av Stefan

I den här lilla blänkaren ska jag kort berätta om min senaste upptäckt: Polisens volontärer. Volontärerna bidrar i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i stadsdelen, t.ex. genom att nattvandra, informera, finnas tillhands, samarbeta med polisen och täcka upp när det behövs lite extra folk etc. Som volontär är du medlem i den ideella föreningen PSgruppen, som samarbetar med polisen. Att bli volontär är gratis och du bestämmer helt själv vilka uppdrag du vill ta. Som tack för att du ställer upp med ditt engagemang och civilkurage får du kostnadsfritt genomgå en mycket matnyttig grundutbildning som innefattar:

*Konflikthantering (kroppsspråk, aktivt lyssnande, bemötande av olika kulturer, praktiska övningar blandat med teori)

*Lag och rätt (polislagen, envarsgripande, nödvärnsrätten, nöd m.m.)

*Praktiskt brottsförebyggande (kontakt med polisen, hur tar man ett bra signalement, hur ser det ut i närområdet, hur kan vi samarbeta)

*Att vara volontär (genomgång av verksamheten m.m.)

Förutom att man kan bidra till samhället med sitt engagemang efter denna grundkurs, är själva kursen ett utmärkt verktyg för den enskilde ur självförsvarssynpunkt. Man uppmärksammas på problem, lär sig förebygga våldsbrott bättre, hantera konflikter, samarbeta med polisen. Helt gratis! Enda kravet förutom grundintresset är än så länge att man är över 18 år, men det talas om att sänka åldersgränsen eftersom det finns ett stort engagemang även i yngre åldrar.

Jag påbörjade kursen igår och är mycket positiv till upplägget. Totalt går man fyra kvällar under ungefär en månad. Rekommenderas starkt för alla som är intresserade av självförsvar, brottsförebyggande eller att göra en konstruktiv insats för samhället – eller alla tre! Mer information och anmälan hittar du hos polisen och PSgruppens hemsida:

http://www.polisen.se/inter/nodeid=44081&pageversion=1.jsp

http://www.psgruppen.se

Annonser

About this entry