”A macho, macho man”

Av Daniel 

Sångraden ifrån Village People smekte (Nåja, det faller lite utanför ramen för min personliga musiksmak) precis mina öron via radion, och fick mig att tänka på det här med människor, deras beteende och dess konsekvenser. När det rör sig om olika våldsbrott är vi unga herrar överrepresenterade i gärningsmannakåren.

Unga män, osäkra män – klyschorna kan bli många då man pratar om brott av den typ som omfattas av BEREDD: misshandel, sexuella övergrepp, personrån med mera. Men faktum är att våld och hot kan komma ifrån alla möjliga håll, och rädsla kan skapas av situationer som i dagsljus kanske skulle te sig mindre hotfulla. Marias artikel ”Våld i hemmet” pekar på det obehagliga faktum att kvinnor i dag löper störst risk att utsättas för brott i det egna hemmet och det ett vida kännt faktum att de flesta som mördas känner gärningsmannen. Alla människor bråkar, det är en del av livet. Steget från verbal kommunikation till fysiskt våld kan för en del kännas främmande, men även det ligger mer eller mindre latent i vår mänskliga natur hur gärna vi än vill förneka den sidan av oss själva.

Jag noterade häromveckan mitt eget agerande då jag gick för att möta min flickvän som kom med bussen. Promenderandes längs med relativt mörka trottoarer mötte jag två unga män som pratade till varandra medan de gick. Mina ögonbryn skönk ned, axlarna breddades och jag tittade mer eller mindre rakt fram, jag såg helt enkelt lite lätt irriterad ut. 20-talet meter därefter mötte jag en ung asiatisk flicka, hon såg ut att vara runt 12-13 år och med ett tämligen osäkert ansikte. Det var först då jag passerat henne som jag insåg att jag lagt mig till med en helt annan hållning som stod i direkt kontrast till den då jag mötte de unga männen. Stora öppnade ögon, armarna långt hängandes längs sidorna, lätt slokande rygg och till och med en lätt kofothet på vänsterfoten. Jag hade helt enkelt lagt mig till med ett mindre hotfullt intryck. Det är i mina ögon intressant ur flera perspektiv, dels för att jag omedvetet tyckte mig behöva se mer hotfull ut då jag mötte männen – en reaktion som i efterhand kan kännas smått befängd – och dels för att jag gjorde dess direkta motsats då jag mötte någon som i sin tur kan känna ett, om än även helt ogrundat, hot ifrån mig där i den mörka kvällen.

Det tål att tänkas på att ditt beteende påverkar andra, kan skapa rädsla, ilska och frustration i människor i din omgivning. Det sägs ibland att tjejer som går ensamma på stan och noterar att de är på väg att möta människor som skapar osäkerhet i dem ska byta sida och gå över på andra trottoaren. Jag tar det från och med nu ett steg längre, och går själv över trottoaren då jag går efter ensamma kvinnor och tjejer nattetid. Jag vill inte skapa rädsla i onödan även om jag är from som ett lamm.

Annonser

About this entry