Stöd mot våld

Av Fredrik, 2006-11-05

Jag hade tänkt skriva en artikel som skulle handla om vart man kan skänka en krona eller två som då ska gå till att stödja och hjälpa brottsoffer och då framförallt för sådana situationer som hade kunnat undvikas, avhjälpas genom användandet av självförsvar. Kvinnojourerna tänker man på ganska snart, men jag googlade en stund och fann inte några direkta bra tips på vart man kan vända sig.

Därför frågade jag kollegorna här på BEREDD om de hade några bra tips om sådant, men fick inte heller där några riktigt bra svar. En av kollegorna däremot kom med en mycket intressant vinkling som han tyckte jag skulle ta upp – det faktum att oss veterligen finns det inte en enda ideell organisation som förebygger, utbildar och informerar, om hur man bör agera i sådana här situationer, de organisationer som finns kommer först in efter att det redan hänt något tragiskt.

Ja visst, det finns kampsportsklubbar som tränar mer eller mindre bra självförsvar, men det förutsätter att tjejerna redan vill lära sig sådant, men där har man också det traditionella japanska eller koreanska (eller annat) tänket att ha i åtanke och det är kanske inte vad man är ute efter. Vi efterfrågar därför en organisation som kan basunera ut informationen till större folkmängd än de som redan vet vad de letar efter. Det här initiativet, BEREDD, det kan ju delvis ses som en sådan organisation, men än så länge basunerar vi inte ut information utan även här krävs det att man vet vad man letar efter.

Nedan följer en lista på organisationer som samtliga tar emot stöd via bank/plusgiro dit man kan skänka pengar:
Amnesty – www.amnesty.se
Barnens rätt i samhället, BRIS – www.bris.se
Brottsofferjourernas Riksförbund – www.boj.se
Mansjourerna – www.mansjouren.net
Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige – www.roks.se
Riksorganisationen mot sexuella övergrepp – www.hopp.org
Rädda Barnen – www.rb.se
Röda Korset – www.redcross.se
Sveriges kvinnojourers riksförbund – www.kvinnojour.com
Terrafem (för invandrarkvinnor) – www.terrafem.org

Sedan finns det också ytterligare ideella intitiativ som syftar till att öka medvetandet om att sådana här brott faktiskt händer, nedan finner ni några exempel:

Vita bandet
Att bära ett vitt band innebär att man tagit ställning i frågan: Jag lovar att aldrig utöva, acceptera eller blunda för mäns våld mot kvinnor . Det vita bandet kom till efter massakern i Montreal i Kanada den 6 december 1989, då en man mördade 14 kvinnor på universitetet. Där bildades då organisationen White Ribbon, webbsida: http://www.whiteribbon.ca/. Enligt Aftonbladet tog Lars Naumburg det vita bandet till Sverige och har drivit kampanjen här sedan 1998. Artikel i Aftonbladet om det här >>

Felira
Felira är en förkortning av FE(minist)LI(beral)RA(dikal), webbsida: http://www.felira.nu/ Felirorna gjorde under sommaren en massmedialt uppmärksammad kampanj där de hängde upp papperskuber i Observatorielunden och Humlegården i Stockholm. Ni kan läsa mer om det här http://felira.blogspot.com/2006/07/feliror-p-terbesk.html och här http://felira.blogspot.com/2006/06/feliror-in-action.html

Sedan finns det ytterst få privata initiativ. Här är ett exempel:
I november 2005 gjorde Niklas Göljén en namninsamling där han samlade in hela 18 433 namn. Uppropet löd: ”Tig inte längre! Stoppa våldtäkterna nu!” Namninsamlingen lämnades in till dåvarande justitieministern Thomas Bodström. Läs Aftonbladets artikel här >>

Annonser

About this entry