Lagliga skjutvapen?

Av: Stefan 

I en omfattande undersökning av defensivt bruk av skjutvapen i USA fann man att den angripne bara avfyrat vapnet i 24% av fallen. I minst 76% av fallen räckte det alltså att presentera ett skjutvapen för att avvärja angreppet. Läser man den svenska utredningen Polisens bruk av skjutvapen visar det sig också att det ofta kan räcka med ett varningsskott de gånger ett vapen faktiskt avlossas.

Det är intressant att notera att vapenattrapper inte faller under vare sig knivförbudslagen eller vapenlagen. Försök har gjorts att reglera innehavet av vapenattrapper på allmän plats, men gränsdragningen mot rena barnleksaker eller teaterrekvisita har befunnits vara alltför svår. För att räknas som attrapp krävs dock att vapnet aldrig kunnat avfyra en projektil. Skjutvapen som pluggats igen med till exempel smält metall faller alltså under vapenlagen, då det är tämligen enkelt att få dem i skjutbart skick igen. De allt mer verklighetstrogna luftvapnen (soft air guns) betraktas heller inte som attrapper, utan som effektbegränsade vapen, och behandlas inte i denna artikel.

Att hota med ett livsfarligt vapen tycks vara en försvarlig åtgärd i en nödvärnssituation enligt svensk rättspraxis, även om det i stort sett aldrig är tillåtet att faktiskt försvara sig med ett skjutvapen i Sverige. En välgjord vapenattrapp erbjuder här ett intressant och helt lagligt alternativ för självskydd. Och det finns välgjorda vapenattrapper. Betrakta till exempel den här exakta kopian av försvarets pistol 88, mer allmänt känd som Glock 17:

Den ser ut som en Glock, låter som en Glock, blixtrar och ryker som en Glock och kastar ut tomhylsor som en Glock – men det är inte en Glock. Det är i lagens mening en attrapp som är fullt laglig att inneha på allmän plats. Däremot vore det självklart ytterst olämpligt om någon skulle bli varse attrappen. Med all sannolikhet kommer ju den personen att tro att det är ett riktigt vapen, och vederbörande har då rätt att göra ett envarsgripande (RB 24:7) och ta ifrån dig det förmodade vapnet. Skulle en sån situation uppstå gör man förstås klokt i att omedelbart förklara att det rör sig om en attrapp, även om föremålet självklart till varje pris bör bäras dolt på allmän plats.

Att dra fram en pistol ur portföljen och hota med är naturligtvis inte något som är lämpligt, eller ens möjligt, i varje tänkbar nödvärnssituation. Andra alternativ som att springa från platsen, påkalla uppmärksamhet eller hjälp, försvara sig obeväpnat eller med tillhyggen och så vidare står också till buds även om man skulle ha attrappen med sig. Det bör dock nämnas att attrappen är ett inte så olämpligt tillhygge i sig, om man håller i pipan och slår med kolven som en hammare. Vid ett direkt och plötsligt angrepp kanske man heller inte hinner få upp attrappen och än mindre presentera den som ett hot på ett effektivt sätt – möjligen kunde ”varningsskott” ändå vara effektivt i en sådan situation.

Den mest effektiva användningen av en attrapp borde vara som ett försök att avstyra ett nära förestående angrepp eller eskalerande våld – det krävs alltså viss uppmärksamhet och förvarning om angreppet. Vapenattrappen kan då ge en möjlighet att ta sig ur en sådan situation utan att någon vållas kroppskada. Skulle hotet inte ha avsedd effekt har man ändå inte ”bränt sina skepp”, utan kan fortfarande välja på de alternativ som nämns ovan – och har dessutom en kraftig hammare till hands.

Modellvapen kan inhandlas för ett par tusenlappar från modelguns.co.uk som leverar till Sverige.

Annonser

About this entry