Kamparter för självförsvar

Av: Stefan 

Det finns ett stort utbud för den kampsports- och självförsvarsintresserade i Sverige. Som nämnts i artikeln ”Om kampsport och självförsvar” är det dock inte säkert att tekniskt kunnande i en klassisk kampsport är särskilt avgörande för framgång i en nödvärnssituation. Syftet med denna artikel är att ge en översikt av några av de organiserade former av kampträning som kan vara till nytta i nödvärn.

Krav Maga

Krav Maga är ett israeliskt renodlat självförsvarssystem utan sportsliga ambitioner. Även om namnet betyder ”närstrid” läggs fokus inte bara på själva närkampen, utan också på scenarioträning i vardagsmiljöer, allmän teori kring självförsvar, och självförsvarets psykologiska aspekter. Krav Maga är en bra plats att börja på för den som vill få en förståelse för självförsvarets olika aspekter. Den som gärna använder tillhyggen och improviserade vapen i självförsvar gör klokt i att komplettera med mer sådan träning, i organiserad form eller på egen hand.

Filippinska kamparter (FMA)

FMA är ett samlingsnamn för en rad olika stilar med vissa gemensamma drag. Man tränar med olika sorters tillhyggen från första början, men också obeväpnat. Rörelsemönster och principer är desamma oavsett egen beväpning och motståndarens beväpning, vilket gör systemet flexibelt och förutsättningslöst. Även om FMA som kampsystem betraktat har stora fördelar i en nödvärnssituation, är det viktigt att minnas att det i första hand är fråga om en tradition med rötter i den filippinska kulturen. Den taktiska självförsvarstillämpningen kommer i andra hand.

Verklighetsbaserat självförsvar (Reality Based Self-Defense)

RBSD har alldeles nyligen kommit till Sverige och är än så länge relativt okänt. Träningen är upplagd på ett annat sätt än andra former av självförsvar, och tonvikten ligger inte i första hand på närkampsmetoder. Man lär sig också utvärdera en hotfull situation, medvetenhet om sin omgivning, rättsliga aspekter, poliskontakt, hur man bäst hanterar en rättssituation i domstol, skador etc. En nackdel är dock att systemet baserats på amerikanska förutsättningar, och det är oklart i vilken mån systemet anpassats för svenska förhållanden. Utmärkande för RBSD är den höga graden av rollspelande och scenarioträning, vilket är betydelsefullt. Undervisningen bedrivs i seminarieform med olika teman (t.ex. försvar mot terrorattacker) till jämförelsevis höga priser. Pga det episodiskt utformade träningsupplägget ger RBSD i sig inte tillräckligt mycket ”ryggmärgsminne”, men som komplement till övrig självförsvarsträning är det utmärkt och lätt att kombinera med alla övriga kamparter.

Kidpower Teenpower Fullpower Sverige

KTF har en liknande ambition som BEREDD – att förebygga, undvika och hantera kränkningar, trakasserier, mobbning, hot och våld. Detta åstadkommer de genom flexibla utbildningar i personlig säkerhet och självförsvar. KTF har en helhetlig syn på självförsvar som påminner om Krav Magas, men här läggs ännu större tyngd vid psykologiska aspekter som en trygg och positiv inlärningsmiljö, självförtroende, kroppsspråk, hur man använder rösten och så vidare. Dessutom vänder man sig till alla åldrar, även barn och ungdomar. Den största nackdelen med KTF är att man som enskild inte har möjlighet att delta i utbildningarna, då dessa anordnas på begäran för större grupper.

Mjuka asiatiska kamparter

Inom exempelvis judo (”mjuk väg”) och ju-jutsu (”mjuk teknik”) lär man sig bland annat att minimera skadorna vid ett fall och hur man hanterar olika markkampsscenarion, samt en uppsjö låsningar som kan vara mer eller mindre användbara i ett skarpt läge. Detta är matnyttigt för den säkerhetsmedvetne, och framför allt för kvinnor som löper en stor risk att hamna i markkamp vid ett våldtäktsscenario. För sådana syften är denna typ av kampsporter ett utmärkt komplement till övrig självförsvarsträning, och är också ett bra val av idrott för barn för att tidigt få in fallrutinerna i ryggmärgen, vilket kan spara många brutna ben och vrickade handleder i framtiden.

Alla synpunkter kring kamparterna ovan är enbart ett uttryck för författarens åsiktsfrihet, och är inte nödvändigtvis representativt för kamputövares uppfattningar generellt. Mer information om FMA, Krav Maga och asiatiska kamparter finns på svenska budo- och kampsportsförbundet. Mer information om RBSD och Kidpower finns på realitybasedsweden.com respektive kidpower.se.

Annonser

About this entry